Ve čtvrtek 23. ledna jsme přivítali poprvé na naší škole budoucí prvňáčky. Přišli společně s rodiči, kterých se ujala paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková. Nejdříve se rodiče dověděli informace o průběhu kroužku pro předškoláky, poté byli seznámeni s chodem školy a režimu ŠD. Následovala společná prohlídka školních tříd, šatny i školní družiny.
Mezitím se dětí ujaly paní učitelky, které si pro ně připravily zábavné úkoly. Nejdříve se seznamovaly a učily básničku Sněhulák. Potom se děti rozdělily ke stolečkům, kde vybarvovaly podle určených barev písmeno S, z barevného papíru stříhaly, lepily a skládaly sovu. Ti rychlejší stihli i namalovat sněhuláčka. Děti pracovaly se zájmem, s chutí a zápalem pro danou činnost.
Rodiče se po prohlídce školy vrátili do třídy, kde mohli sledovat aktivity svých dětí. V závěru jim děti přednesly naučenou básničku o sněhulákovi. Své práce si všichni odnesli na památku z prvního kroužku domů a bylo vidět, že už se těší, až nás v únoru opět navštíví.