Fyzikální olympiáda má v České republice dlouhou tradici. Byla založena již roku 1959. Po organizační a odborné stránce ji zajišťuje vědecká společnost Jednota českých matematiků a fyziků (založená roku 1862). Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na střední škole, přičemž kategorie A vrcholí třetím – celostátním – kolem. Ostatní kategorie mají školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol okresní kola. Nejvyšší kategorie E vrcholí krajským kolem

Letošního domácího kola fyzikální olympiády kategorie F se zúčastnil žák 8. B Adam Ž. V domácím kole Adam řešil úlohy, které svou obtížností značně překračovaly rámec běžné hodiny fyziky. Musím ale uznat, že se jich chopil s grácií. I když řešení nebylo bez chyb, podařilo se mu dosáhnout na nominaci do okresního kola. Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní kladný vztah.  Adam ukázal, že jeho znalosti jsou na dobré úrovni. Pokud bude vyzván ke konání okresního kola, přeji mu, aby dosáhl co nejlepšího výsledku.

Mgr. Pavel Procházka