Ve středu 20. 10. 2010 si žáci  8. a 9. ročníků  zasoutěžili v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006, jejím pořadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědný klokan je mladší bratříček soutěže Matematický klokan. Má stejnou organizaci a strukturu – 24 otázek rozdělených do tří skupin po 3, 4 a 5 bodech s volbou z pěti variant odpovědí. Přírodovědný klokan je určen v kategorii Kadet žákům 8. a 9. tříd, kategorie Junior je pro studenty středních škol. Otázky ověřují znalosti, dovednosti a uvažování dětí z matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie i zeměpisu.

Na naší škole proběhl již 3. ročník, kterého se zúčastnilo 83 žáků.

Maximální počet bodů byl 120. První tři místa školního kola obsadili s krásnými výsledky:


1. Procházková Lenka (8.A) 93b
2. Binko Lukáš (8.B) 89b
3. Sova Jan (9.B) 88b




Všem žákům děkujeme za účast v soutěži.