Ve čtvrtek 5. prosince jsme na naší škole oslavili svátek sv. Mikuláše. Žáci 9. B a  9. C se v průběhu předcházejících týdnů pečlivě na tuto akci připravovali – vytvářeli pekelné i andělské listiny a vylepšovali kostýmy.

V 10 hodin dopoledne vyrazil Mikuláš, za doprovodu 6 andělů a 16 čertů nejdříve na 1. stupeň. Děti, které na Mikuláše čekaly, byly už od rána velmi netrpělivé. Někteří menší žáčci se báli, ale nakonec vždy odvážně zarecitovali nějakou hezkou básničku nebo zazpívali koledu. Hodné děti Mikuláš chválil, zlobivé pokáral a udělil nějaký menší trest – dřepy, kliky nebo básničku. Starší děti na 2. stupni se bály méně, ale i tak plnily všechny úkoly, které Mikuláš nebo čerti vymysleli. A když se jim moc nechtělo, putovaly v pytli do pekla! Každý z žáků však nakonec od andělů dostal mandarinku, sladkost a na prvním stupni i omalovánku.

Závěrem bych rád poděkoval všem deváťákům, kteří se této akce zhostili na jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Pavel Švehlík