V letošním roce byl projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ zaměřen na 80. výročí boje proti totalitě a 30. výročí svobody. Připomněli jsme si 17. listopad 1939 a 17. 11. 1989, kdy období totality skončilo sametovou revolucí. Po úvodním povídání a a domácí anketě jsme si v hodinách OSV v dokumentárním filmu Deník Ivany A. spojili dějinné události s lidským příběhem, příběhem dívky Ivany, která má těsně před maturitou a formou deníkových zápisů vypráví historii celého roku 1989. V další části projektu jsme pracovali s dokumentárními materiály, textem plakátu, kterým se svolali studenti 17. 11. 1989, textem z výpovědi očitého svědka, který o událostech pravdivě vypověděl a rozborem textu z tehdejšího tisku Rudého práva, které zcela nepravdivě a tendenčně informovalo o událostech tak, jak vůbec neprobíhaly. Závěrem jsme vytvořili plakát, vzkazy pamětníků, kteří si uvědomujím, jak se po změnách politických proměnil také jejich běžný život. Shrnutí následovalo v pracovním listu, v němž jsme uspořádali události a vyplnili jsme komiksové vyobrazení celého průběhu revoluce 1989.

Uvědomili jsme si, že historie ovlivňuje život nás „obyčejných“ lidí a zjistili jsme, že tyto příběhy jsou důležité, učí nás nezapomínat na bezpráví páchané v minulosti na nevinných.

uč. D R. Blažková