Téma Fake News je velmi aktuální. Žijeme v informační době, kdy má informace mnohdy cenu zlata. Je třeba, aby každý člověk dovedl rozpoznat pravdu od záměrné manipulace a orientoval se v běžných internetových podvodech. V předmětu informační a komunikační technologie vyzkoušeli naši osmáci a deváťáci své znalosti. Ověřili si své schopnosti a rozpoznávali fakta od lží, pokoušeli se odhalit techniky podvodníků a manipulátorů.

Díky zpětné vazbě, kterou jim poskytl zkušební test nyní každý ví, jak „snadno“ může být ovlivněn. Tato aktivita navázala na scénické čtení Listování o Fake News. Věříme, že touto činností pomůžeme našim žákům zlepšit orientaci v on-line světě.

Listování Fake News

Co je vlastně Listování?

Jedná se o divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

Žáci od 5. do 9. třídy se během dnešního dopoledne zúčastnili „přednášky“ o fake news. Co je to fake news? Z překladu z angličtiny – falešné zprávy. Dnes, v době internetu, se na nás stále valí obrovské množství informací. Ale je opravdu vše, co si můžeme přečíst, pravdivé? Jak se správně rozhodnout, vyhodnotit fakta a umět najít pravdu a orientovat se? Nejen s tímto nás seznámili herci Alan Novotný a Jiří Ressler. Celou touto složitou problematikou nás provedli s humorem, vtipnými glosami a různými scénkami. Také nám přinesli důkazy o tom, že fake news existovaly už ve starověku, ve středověku, během druhé světové války, zkrátka pořád. Věděli jste, že Alexandr Veliký měřil jen 152 cm a že jeho kůň Bukefal nebyl kůň, ale poník? A víte, jak probíhala bitva o Normandii? Celé povídání prokládali i skutečnými příklady fake news. Také nás pobavili tituly pohádek, aneb co se stane, když z názvu vypadne jedno písmenko. Celé představení začali jednoduchým testíkem – tichou poštou. Znáte to všichni, někdo na začátku pošeptá svému sousedovi slovo či krátkou větu do ucha tak, aby ji ostatní neslyšeli. Poté se tento vzkaz stejným způsobem předává dál. A co vyjde na konci? Často i zcela opačná informace! Názorně nám to předvedli žáci 7. A. V této době také hrají velkou roli gesta. Ovšem i při jejich předávání dochází k dezorientaci. Tohoto pokusu se opět ujala 7. A. Závěrem zbývá jen shrnutí, informací kolem nás nebude ubývat, právě naopak, záleží však jen na nás, zda použijeme „svůj selský rozum“, nebo se necháme převálcovat.

Názory žáků shrnu v několika bodech: moc se mi to líbilo, bylo to vtipné, hodně jsem se nasmál, spoustu jsem se toho dozvěděl, hodně se mi líbily pokusy se žáky, hodně se mi líbilo, jak mluvili rusky a německy, legrační byla scénka s Hitlerem, vložený taneček obou herců, bezva byla scénka, kdy místo hlásky x říkali ch, těším se, až půjdeme znovu.