To je název dalšího tematického týdne, který proběhl v říjnu v naší školní družině. Při společné besedě jsme se dozvěděli, kdo jaké zvířátko doma chová a jak se o ně stará. Z encyklopedií jsme čerpali zajímavé informace ze života živočichů žijících v různých přírodních lokalitách. Obohaceni cennými vědomostmi jsme se rozdělili do pěti družstev – Králíčků, Jedovatých štírů, Koček, Psů a Hrochů.

Soutěžní zápolení začalo hledáním a sběrem papírových zvířátek, určováním živočichů a přenášením papírových ptáčků kolíčkem. Kreativitu a výtvarné cítění jsme si vyzkoušeli při skládání zvířátek z přírodnin v parku na Réně a společné koláži na téma – Jakým zvířátkem bych chtěl být, kdybych nebyl člověkem? Kromě těchto aktivit jsme doplňovali i různé kvízy, bludiště a doplňovačky, hráli pexeso a skládali puzzle.

Možná se ptáte, který ze zvířecích týmů obstál nejlépe? Nejvíce obrázků s králem zvířat – lvíčkem obdrželo družstvo Jedovatých štírů, a tak bylo odměněno plyšovými zvířátky a sladkostmi. I na ostatní soutěžící čekala malá sladkost.