Ve středu 16. října se žáci 8. a 9. ročníku účastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědný klokan je mladší bratříček soutěže Matematický klokan. Na žáky čekalo 24 testových otázek rozdělených podle náročnosti do 3 skupin po 3, 4 a 5 bodech. Soutěž si klade za cíl objevovat v žácích talenty a prohlubovat zájem o přírodovědné předměty. Přírodovědný klokan je určen v kategorii Kadet žákům 8. a 9. tříd, kategorie Junior je pro studenty středních škol. V jednotlivých úkolech si žáci ověřili znalosti, dovednosti a uvažování z matematiky, přírodopisu, chemie, zeměpisu
a fyziky.

Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli:
1. místo: Matěj Budil (9. A) – 80 bodů
2. místo: Radim Jakubec (9. B) – 64 bodů
3. místo: Terezie Sladká (9. B) a Ondřej Adam (9. B) – 59 bodů

Všem účastníkům děkuji za účast v soutěži.

Mgr. Pavel Švehlík