Volba střední školy je obtížným životním rozhodnutím každého mladého člověka. Je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů a proměnných. ZŠ V. Menšíka Ivančice proto nabízí mnoho podpůrných aktivit, které pomohou žákům při volbě vhodného studijního nebo učebního oboru. Žáci naší školy pravidelně navštěvují dny otevřených dveří okolních středních škol, účastní se tematických kroužků, které jsou organizovány přímo na dané škole, pro rodiče pravidelně připravujeme tematická setkání. Bezesporu nejrozsáhlejší akci, kterou pořádá naše škola, je burza středních škol AMOS.

Letos se konal již 12. ročník této burzy. AMOS se stal tradiční akci, která svým rozsahem přesahuje hranice města Ivančice. V učebnách naší školy se prezentují zástupci nejen ze středních škol a gymnázií, ale také odborná učiliště a střední průmyslové školy. Letošní nabídka byla opět pestrá. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, ale i dalších středních škol z Brněnska a Třebíče. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, dnech otevřených dveří, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, lékařství, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství i zahradnictví. Studijní a učební obory prezentovalo 27 středních škol a odborných učilišť. Žákům z okolních škol byla poskytnuta bezplatná přeprava do Ivančic. Vstup na celou akci byl také zdarma.

Letošní ročník burzy SŠ AMOS se konal dne 24. října 2019 a navštívilo ho více než 350 žáků 8. a 9. ročníků z 8 základních škol našeho regionu a ohlasy byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

Za realizační tým burzy AMOS
Mgr. Pavel Procházka