Ve dnech 18. a 19. října 2019 se konal na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. Všichni návštěvníci byli hned u vchodů obou budov ZŠ přivítáni žáky 9. ročníků, kteří se o hosty po celou dobu návštěvy starali, jak nejlépe uměli. Svého úkolu se zhostili svědomitě a pečlivě, což přidávalo na přátelské atmosféře celého dne. Návštěvníci z řad rodičů, bývalých i budoucích žáků, ale i široké veřejnosti mohli nahlédnout do chodu celé naší školy. V tento netradiční den se mohli příchozí podívat do jednotlivých tříd a vyučovacích hodin. Tuto možnost využili především rodinní příslušníci, aby se přesvědčili, jak to jejich dětem ve školních lavicích sluší a jakými šikovnými školáky jsou.

V pátek 18. října do budovy prvního stupně a školní družiny zavítali malí předškoláčci s MŠ Chřestová. Byl zde pro ně připraven pestrý program – ve školní družině pohybové hry – překážková dráha, orientace v bludišti z papírových kostek – a tvořivé dílny, kde si vyráběli podzimní obrázek k zavěšení, a v první třídě potom vyučování nanečisto. Zde si vyzkoušeli, jaké je to sedět v lavicích, zjistili, co se jejich starší kamarádi stihli naučit a jak vlastně probíhá výuka prvňáčků.

Ve vyšších ročnících 1. stupně si všichni mohli proběhnout běžnou výuku.

Budovu druhého stupně si přišli prohlédnout především žáčci, kteří budou příští rok přecházet na vyšší stupeň základní školy, zejména z okolních základních škol – z Němčic, Řeznovic, Pravlova a Ketkovic.

Naši budoucí žáci se nejprve seznámili s chodem školy prezentací, která byla zakončena křížovkou zaměřenou na vzpomínku na našeho slavného ivančického rodáka a také nositelem jména naší školy – Vladimírem Menšíkem a jeho nedožitých devadesátých narozenin, jež by oslavil 9. října. Poté vydali na prohlídku jednotlivých tříd. Během pátečního dopoledního vyučování zhlédli nejen naše krásně vymalované a vyzdobené třídy, ale i samotnou výuku. Dokonce i oni sami přispěli k příjemné atmosféře zpěvem písničky od Jaromíra Nohavici – Hlídač krav.

Po celou dobu prohlídky odpovídali žáci i učitelé na nejrůznější dotazy přítomných týkající se výuky a chodu školy.

Všichni se nakoukli také do nově zrekonstruované počítačové učebny, která prošla během letních prázdnin celkovou proměnou – elektroinstalace, podlaha, nový nábytek, ICT vybavení a nově vybudovaná klimatizace.

Škola tentokrát nezůstala v klidu ani v sobotu 19. října, kdy znovu otevřela svoje brány všem, kteří ještě nestihli zavítat. Přítomní byli opět žáci, kteří za pomoci svých učitelů představovali třídy, pomůcky, učebnice, programy a všechny didaktické pomůcky, jež využívají během svého každodenního působení na škole.

Jednotlivé třídy odpovídaly svému zaměření nejen vzhedem a výzdobou, ale především nejrůznějšími úkoly a aktivitami. Na příchozí zde, kromě přítomných učitelů a žáků, čekaly učebnice, které žáci využívají, ale i další didaktické pomůcky.

Příchozí na 1. stupeň si navíc mohli nazdobit dýni, tvořit z papíru, zahrát různé hry a procvičit znalosti z dopravní výchovy na interaktivní tabuli.

Navštěvnící 2. stupně si mohli vyzkoušet (a také většina vyzkoušela) hry o historii, cestu Cyrila a Metoděje, rozlišit jazyky, které se v naší škole učí, přiřadit cizojazyčné názvy zvířatek k obrázkům, vylušit osmisměrku nebo vyluštit křížovku v cizím jazyce, v mikroskopu si prohlédnout řez kostí, nohu včely i perloočku, spojit obrázek živočicha s místem, kde žije v přirozeném prostředí, složit tangram, hlavolam, zabubnovat si na bubínek, zahrát na triangl či tamburínu, zapojit elektrický obvod, pracovat s transformátorem a elektorostatikou. Všechny činnosti byly v různých obtížnostech tak, aby se mohli zapojit školkáčci, ale i dospělí. I zadání jednotlivých úkolů byla rozmanitá, někteří si mohli vyzkoušet práci s interaktními tabulemi, s počítačem, mohli využít dataprojektor a samozřejmě i práci s tužkou, pastelkami, lepidlem a nůžkami.

Den otevřených dveří se vydařil nejen díky všem ochotným žákům a pedagogům, ale také díky velkému počtu usměvavých návštěvníků. A nejvíce nás těšila slova chvály, pozitivní hodnocení naší školy a fakt, že úsměvy na tvářích jim zůstávaly i při odchodu. Už teď se těšíme na viděnou v roce 2020!