Ve čtvrtek 17. října se na I. stupni konala anglická soutěž pro žáky 4. a 5. tříd. Do školního kola byli vybráni žáci, kteří nasbírali nejvíc bodů v rozřazovacím písemném testu. Ten si vyzkoušeli všichni čtvrťáci a páťáci v rámci vyučování.
Postupující děti čekalo druhé kolo, nachystané zvlášť pro žáky 4. a 5. tříd. Celkem se tohoto kola zúčastnilo 14 dětí. Jejich úkolem bylo krátce se anglicky představit a povědět něco o sobě. Poté se soutěžící snažili popsat některý z předložených obrázků a na dalších najít a pojmenovat několik rozdílů. Hodnocena byla zejména slovní zásoba, správná výslovnost nebo schopnost reagovat na otázky.
Na většině dětí byla patrná nervozita a obavy, protože mluvit v cizím jazyce není nic jednoduchého. I přes počáteční ostych se všem dařilo dobře a bylo složité vybrat vítěze. Pro každého soutěžícího bylo nachystáno ocenění za účast a první dvě místa z obou kategorií si odnesla diplom a barevnou odměnu. A jak to vše dopadlo?
Výsledky mladších dětí:
1. místo obsadila Adrianka P. ze 4. A a 2. místo patří Stelince Ř. ze 4. A.
Výsledky starších:
Na 1. místě se umístila Klárka K. z 5. A a 2. místo obsadila Simonka H. také z 5. A.