Pátek 27. 9. byl v naší škole přímo „pohádkový“, protože jsme si jako každoročně připomínali Evropský den jazyků. Tentokrát jsme se totiž zaměřili na pohádkové postavičky, které známe, čteme o nich, díváme se na ně v televizi, ale někteří z nás už zapomněli, odkud vlastně pocházejí.
Žáci 1. stupně pracovali ve skupinách. Děti měly za úkol seznámit se s přidělenou pohádkou, složit ji podle obrázků a jednoduše popsat děj. Při práci využívaly svoje znalosti anglického jazyka. Poté si všichni vystřihli a dokreslili masky hlavních postav. Každá skupinka si na závěr připravila krátkou dramatizaci příběhu.
Na 2. stupeň si našli cestu rodilí mluvčí ze Španělska, Ruska, Turecka a Arménie a připravili pro naše žáky prezentace o svých kulturách a jazycích, učili studenty jednoduché fráze ve svých mateřštinách a představili nám i známé pohádky a pohádkové postavy typické pro jejich země.
Potom se už děti ve třídách pustily do vlastní práce – snažily se přečíst spousty podivně vypadajících a někdy legračně znějících textů a najít, jestli se v nich neskrývá název některé z postaviček, které dostaly na lístečcích. Občas se ve vzduchu vznášely obavy, že ten text „je špatně vytištěn“, protože například s azbukou se někteří mladší spolužáci setkali poprvé. Jakmile jsme měli dvojici text – postavička, zkoušeli jsme odhalit, jaká by to mohla být řeč. Kromě jazyků, které se učíme a jazyků, které jsou češtině alespoň trošku podobné, to byla těžká práce. Ale tady nám pomohly právě tyto postavičky. Spousta čtenářů sice nepozná švédštinu, ale ví, že Pipi Dlouhá Punčocha je ze Švédska, stejně jako vědí, že Pinocchio je Ital apod. Přiřadit k řečem vlajky příslušných zemí už většinou nebyl žádný problém. Nejzábavnější část přišla nakonec, kdy jsme sledovali krátké filmy v originálních jazycích a tipovali, co je to za řeč. Rodina Smolíkova mluvila maďarsky, Mumínci finsky atd.
Vyslechli a přečetli jsme mnoho zajímavého a na závěr jsme začali tvořit projekty na téma cizojazyčných postaviček, které dokončíme v hodinách OSV, pracovních činností a výtvarné výchovy a ozdobíme jimi chodby i třídy naší školy.