Ve čtvrtek 19. září se třída 6. B vypravila do Městské knihovny v Ivančicích. Většině žáků prostředí knihovny není cizí, chodí do knihovny rádi, rádi si půjčují zajímavé knihy. Někteří byli ale v knihovně poprvé. Paní knihovnice nás s úsměvem přivítala a seznámila nás s prostředím knihovny a s důležitými informacemi, jak funguje půjčování knih, jak dlouho je můžeme mít doma, zda si můžeme knihy zarezervovat, když jsou právě vypůjčené. Po úvodu a prohlídce se žáci společně usadili na koberec a díky prezentaci je provedla dalšími (ne)známými slovy, se kterými se mohou šesťáci setkat. Poté si mnozí půjčili knihy jen tak pro čtení či pro školní mimočítankovou četbu.
Musím celou třídu moc pochválit, všichni se chovali skvěle. Paní knihovnici naslouchali, odpovídali na její otázky. Na závěr si své znalosti shrnuli v malém kvízu o knihovně.