Dva měsíce letních prázdnin skončily a opět nastal čas povinností – všechny děti školou povinné zasedly do školních lavic. Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 na ZŠ Vladimíra Menšíka proběhlo v pondělí 2. září již tradičně na nádvoří ivančické radnice. I když meteorologové předpovídali déšť, v 9 hodin, kdy se zde sešli nejen žáci a jejich učitelé, ale i rodiče a příbuzní školáků, nám počasí přálo.

Slavnostního zahájení se ujaly žákyně 4., 6., 7. a 8 třídy, které všem přítomným zazpívaly i zarecitovaly. Poté paní ředitelka Lenka Vokurková všechny přítomné přivítala a vyzvala pana starostu Milana Bučka, aby i on řekl dětem pár hřejivých slov. Následoval projev paní ředitelky, která popřála dětem úspěšný školní rok a připomněla vše, co se stihlo ve škole za prázdniny zvelebit.
Žáci 2. stupně mají nové lavice a židličky, všechny třídy září pestrou výmalbou, vyměnily se dveře na toaletách, v přízemí je položena nová podlaha a okna školy chrání venkovní žaluzie před sluncem. Žáci se také mohou těšit na kompletně zrekonstruovanou učebnu počítačů včetně namontované klimatizace.

V tomto školním roce bude navštěvovat ZŠ Vladimíra Menšíka 370 žáků (na I. stupni 140  žáků, na II. stupni 230 žáků), kteří jsou rozděleni do 16 tříd. Kromě ivančických dětí dojíždějí do naší školy také žáci z Moravských a Nových Bránic, Dolních Kounic,  Pravlova, Nové Vsi, Ketkovic, Mohelna, Neslovic, Kratochvilky, Zastávky a Zbýšova. Někteří žáci se do Ivančic přestěhovali z Brna, Vyškova nebo Prahy.
Školní družina nabízí ve 3 odděleních aktivity celkem 90 žákům z 1. – 5. ročníku. Ve škole působí 26 pedagogů (na 1. stupni 10 učitelek, na 2. stupni 15 vyučujících), 3 vychovatelky školní družiny, 11 asistentek pedagogů a 5 hospodářsko-technických pracovníků.
Po přivítání nových pedagogických pracovníků paní zástupkyně Jitka Štorková představila žáky první třídy, kterých je v letošním školním roce 24. Každý prvňáček, kterého vyzvala na pódium, kde na něj čekaly paní učitelka Ilona Šimková s paní ředitelkou, byl obdarován tričkem, kornoutkem s bonbony, balónkem a dárečkem z rukou deváťáků. Maminky dostaly růži jako poděkování za to, že škole svěřily své dítě. Poté všichni prvňáčci odešli do své krásně vyzdobené třídy. Slavnostněji prožívali první zářijové dopoledne i šesťáci. Do dvou šestých tříd nastoupilo 57 žáků, kteří byli slavnostně dekorováni stužkou s nápisem „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok.”

Na závěr popřála paní ředitelka školákům úspěšný start do nového školního roku, rodičům pevné nervy a se všemi přítomnými se rozloučila slovy: „Školní výsledky jsou sice důležité, ale mnohem důležitější je štěstí a spokojenost dětí.“