V pondělí 17. června 2019 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Ivančicích slavnostní ocenění žáků Základní školy Vladimíra Menšíka. Celý ceremoniál by se mohl pomyslně rozdělit do tří částí.
V první části byli oceněni žáci 1. a 2. stupně.  Byly vyzdviženy charakterové vlastnosti žáků – vzorné chování, aktivita ve vyučování, kamarádství, ochota pomoci ostatním, smysl pro spravedlnost, podpora pozitivní atmosféry ve třídě, jejich zásluhy ve škole – zapojení se do různých soutěží, olympiád, projektů, ale i vzorná reprezentace školy v mimoškolních aktivitách.
V druhé části jsme byli seznámeni s úspěchem našich házenkářek – dívek 6. a 7. ročníku, které se velmi úspěšně probojovaly do národního kola celorepublikové soutěže Novinářský kalamář, jehož finále proběhlo koncem května  v Lázních Kynžvart. Děvčata bojovala jako lvice a po náročném boji obsadila krásné druhé místo. Obrovský dík patří i jejich trenérovi – panu Petru Svobodovi z HK Ivančice.
Závěrem byl oceněn žák sedmé třídy, který se zachoval velmi duchapřítomně a svým chováním se zasloužil o záchranu lidského života. Při cestě ze školy nastoupil do autobusu, kde si všiml, že paní, která seděla v přední části autobusu, zkolabovala. Chlapec jako jediný neváhal a zavolal linku záchranné zdravotní služby. Starší paní upadla do hypoglykemického šoku, který v krajním případě může skončit i smrtí.

Všech 39 žáků bylo oceněno ředitelkou školy Lenkou Vokurkovou a starostou města Milanem Bučkem poukázkami na nákup knih a sportovních potřeb.