V říjnu 2018 měli všichni žáci 2. stupně naší školy možnost zúčastnit se ojedinělé akce. Jednalo se o protidrogový vlak Revolution Train, který byl přistaven na velkém nádraží v Ivančicích. Již ve škole byli žáci seznámeni s obsahem náplně programu, kterým byly návykové látky. To, co se následně odehrávalo v samotném vlaku, bylo velmi působivé a opravdové. Děti po celou dobu s napětím sledovali příběh, který se odehrával na plátně a zároveň vždy měli možnost osahat si věci ve skutečnosti. Dětem se akce moc líbila, byla velmi přínosná a připravená takovou formou, která předčí všechny teoretické přednášky.

Na návštěvu protidrogového vlaku Revolution train navázal v prosinci až únoru program To je zákon, kámo! V jednotlivých třídách si děti procházely znovu příběhem z vlaku. Tentokrát už se ho snažili sledovat očima policistů, vyšetřovatelů, tedy jinak, než tomu bylo ve vlaku. Pracovali ve skupinkách, v týmech se radili, určovali strategii a hledali správné odpovědi. Při tom všem je vedli strážníci Městské policie Ivančice, kteří preventivní program pro žáky připravili. Nechybělo ani plno dotazů, na které policisté ochotně odpovídali.

Poslední částí tohoto projektu je výstava v kině Réna. Žáci se v hodinách občanské i osobnostně sociální výchovy vrátili zpět do vlaku i na besedu s policií a svoje poznatky, dojmy a nápady ztvárnili velmi různorodě na plakáty, které můžete vidět v předsálí místního kina. Práce se dětem moc povedly, kreativita některých žáků je opravdu velká. Projekt Revolution train byl velmi úspěšnou akcí, která může dětem ukázat tu správnou cestu.

Jitka Tesáčková