Tak jako každý rok i letos jsme si na naší škole připomněli Den Země, který připadá na 22. dubna. Je to akce zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochrany životního prostředí. Program byl rozdělený do dvou částí. Ta první proběhla v hodině přírodopisu. Žáci pracovali ve skupinkách a věnovali se tématu Les. V pracovním archu plnili nejrůznější úkoly – poznávali živočichy, určovali stromy podle listů, ve skrývačkách hledali lesní organismy, lámali si hlavu s hádankami, kreslili lesní patra a další. Úkoly byly proloženy zajímavými videoukázkami, které byly zdrojem informací pro další zadané úlohy. Samozřejmě nemohl být opomenut aktuální největší problém lesa a tím je kůrovcová kalamita. Mladším žákům se velmi líbilo i vtipně podané Desatero chování v lese.

Na tuto část potom navázal program, který jsme připravili ve spolupráci vyučující z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Po hodině se v improvizované venkovní učebně střídaly jednotlivé třídy. Žáci se seznámili se vznikem půd, s rostlinami, které na jednotlivých stanovištích rostou, se složením lesa z pohledu zastoupení jednotlivých druhů stromů, s péčí o les. Dozvěděli se, jak je dlouhá cesta od semínka až po vzrostlý strom, co les v současné době ohrožuje a jaké jsou možnosti ochrany lesa. Venku děti jen neseděly a pasivně poslouchaly, ale měli možnost se na spoustu věcí ptát, brát do ruky nejrůznější přírodniny i pomůcky lesníka. Právě tato část zaujala děti určitě nejvíce. Kluci, ale i děvčata si s chutí nasazovali ochrannou přilbu, zkoušeli potěžkat motorovou pilu, měřili tloušťku svého pasu místo stromu, prohlíželi odřezky z různých stromů. Program se i díky velmi pěknému počasí vydařil.

Jitka Tesáčková a Pavel Švehlík

Ohlasy žáků:

„Program byl velice naučný a dozvěděla jsem se zajímavé věci o stromech. Moc se mi líbila prohlídka kamenů a parohů různé zvěře. Také jsme si mohli potěžkat rozdíl mezi hustým dřevem z ostrova a dřevem, které vyrostlo u panelových domů a bylo mnohem lehčí. Program se mi moc líbil a bavil mě.“ (Aneta K.)

„Líbilo se mi, jak nám pán vyprávěl o lese. Zajímavé byly knihy, časopisy, kameny i sazenice, které jsme mohli držet v ruce.“ (Tereza V.)

„Program byl zajímavý, líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet nástroje na měření stromů. Děkuji.“ (Nela R.)

„Líbilo se mi, že byl program venku. Mohli jsme si vyzkoušet a dozvědět se plno věcí.“
(Trixi K.)