Žáci naší školy Ondřej A. a Adam Ž. byli úspěšní v 1. kole soutěže Matematická olympiáda. Získali dostatečný počet bodů pro postup do okresního kola. Matematická olympiáda je dobrovolnou soutěží, která si klade za cíl vyhledat a podpořit nadějné talenty v matematické gramotnosti. MO má dlouholetou tradici, letošní 68. ročník je důkazem její obliby. Soutěž se dělí do 2, resp. 3 kol. V domácím kole žáci řeší úlohy samostatně, okresní a krajské se pak koná mimo půdu školy. Naši žáci jsou pravidelně úspěšnými řešiteli okresního a krajského kola. Doufejme, že i letošní ročník bude pro naše žáky úspěšný.

Mgr. Pavel Procházka