Třetí březnový týden věnovali žáci celého prvního stupně přípravě projektu zaměřeného na knihu francouzského autora Antoine de Saint Exuperyho Malý princ.

Starší žáci si připravili prezentace o autorovi i knize v hodinách českého jazyka a informatiky. Ty nejlépe zpracované projekty představili mladším spolužákům ve všech ročnících.

Bližší seznámení s knihou probíhalo čtením ukázek. Na základě poslechu děti vyplňovaly pracovní listy. Při společné kontrole se zamýšlely nad svými odpověďmi. Svoji fantazii uplatňovaly při dotváření příběhu, kdy navrhovaly možná řešení dané situace.

Ve výtvarné výchově žáci malovali nové možné planety. Vznikla planeta Mekáčová, Lízátková, Šachovnice, Jídlová, Kaktusová, Čtecí a jiné. Popsali i život na svých planetách. Projekt si mohou žáci připomenout při pohledu na záložku, kterou si na závěr vytvořili.

Březen je měsíc knihy, proto byl projektový den zařazen v tomto termínu. Čtení dobrodružných nebo pohádkových knih je pro děti důležité k rozvíjení jejich slovní zásoby i fantazie.