Dne 22. března proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letošní ročník byl na naší škole zadán ve 2. – 9. ročníku. Na řešitele čekala série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

Cvrček

1. místo 62 bodů – Jan Baláš
2. místo 57 bodů – Emílie Meiselová
3. místo 52 bodů – Daniel Zeke, Matěj Prokeš, Barbora Mašová, Jakub Veselý

Klokánek

1. místo 114 bodů – Simona Havlová
2. místo 95 bodů – Diana Halámková
3. místo 94 bodů – Adéla Nováková

Benjamín

1. místo 91 bodů – Adam Žalud
2. místo 79 bodů – Barbora Sladká
3. místo 69 bodů  – Miroslav Kapler

Kadet

1. místo 94 bodů – Terezie Sladká
2. místo 88 bodů – Jarmila Jančová
3. místo 77 bodů – Dominik Veleba