Letošní školní rok byl i pro naši třídu připraven pracovnicemi SVČ, Simonou a Luckou,  tzv. adaptační pobyt, na kterém se mezi sebou žáci mají vzájemně poznávat, učit se spolupracovat a vzájemně si naslouchat. A jak probíhaly naše dva společné dny?

Hráli jsme především hry, ve kterých se ukázalo, jestli se dokážeme mezi sebou domluvit, jestli se umíme vzájemně poslouchat, jestli si umíme pomoci. Nebylo to vždy jednoduché, protože každý jsme jiný a ne vždy se dokážeme respektovat, ale zvládli jsme to. Nejvíce se nám všem líbila noční hra. Za úkol jsme měli hledat písmenka do tajenky na náměstí. Dostali jsme v psaníčkách indicie, kde jsou ukryté  obálky s písmeny a také bylo potřeba pozorně poslouchat neobvyklý příběh, protože jen po správném zodpovězení otázky jsme vybrali to pravé. Soutěžili jsme v malých skupinkách a mohli jsme ocenit to, že někdo je dobrý posluchač, jiný má smysl pro řešení rébusů a někdo je dobrý běžec.

Společně strávené chvíle utekly jako voda. Ale nevadí, protože si spolu užijeme ještě minimálně celý  školní rok.

žáci 5. třídy