Stejně jako minulých letech i letos jsme vyrazili reprezentovat naši školu na regionální přírodovědné soutěži Přírodovědné vědy hravě, kterou pořádá ZŠ Zastávka. Letošní ročník se konal v pátek 15. 3. 2019. Soutěže se účastnilo šest škol. V této soutěži proti sobě stojí čtyřčlenná družstva z každé školy. V družstvu byl zastoupen vždy jeden žák z každého ročníku. Naši školu šli reprezentovat tito žáci: Pavel K., Adam Ž., Adam L. a Václav R. Družstvo dostalo jedno společné zadání, na jehož vypracování mělo dvě hodiny. Čekalo na ně 10 úkolů z matematiky, fyziky, zeměpisu a přírodopisu. Žáci mohli používat všechny dostupné pomůcky – atlas, rýsovací potřeby, tabulky, notebooky, nůžky atd. Některé úkoly byly založené na logice, jiné na představivosti, některé na všeobecných vědomostech nebo na poznávacích schopnostech. Naši žáci si vedli velmi dobře a každý příklad se snažili co nejlépe vyřešit. Nakonec obsadili krásné druhé místo. První místo jim uteklo jen o 2,5 bodu. Moc jim všem děkuji za reprezentaci školy.