Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol. Tématem letošního roku byla Voda pro všechny. Žáci 3. a 4. ročníku se do této soutěže zapojili a v hodinách výtvarné výchovy tvořili pomocí kombinované techniky různé obrázky zabývající se otázkou dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě. Všichni měli velmi pěkné nápady.  Kresbou, malbou nebo koláží vyjádřili nedostatek vody, plýtvání s vodou, nebo, jak s ní naopak šetřit. Do soutěže jsme ale vybrali 8 nejzdařilejších prací. Podívejte, jak se jim to povedlo.