V prvním březnovém týdnu proběhl ve školní družině další ročník soutěže nazvané Šouparáda. V netradičních disciplínách si děti vyzkoušely svoji rychlost, zručnost a rovnováhu. Závodilo se v těchto úkolech:

  • běhu zpět po křídové čáře
  • jízdě na pedálu mezi kužely a sběru PET víček
  • balancování PET víček na desce a zdolávání dráhy
  • dřepech
  • hodu kuliček na čáru
  • navlékání korálků
  • hodu obručí přes židli
  • hodu PET víček na cíl
  • zdolání dráhy s knihou na hlavě
  • stavbě nejvyšší stojící věže z Lega

Odměnou těm nejlepším byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení celá družina prožila.