2. setkání

V úterý 19. 2. jsme letos podruhé přivítali budoucí prvňáčky. Tématem druhého setkání byli ptáčci. Nejprve se děti naučily básničku o šikovných vrabcích a poté se už vrhly na plnění připravených úkolů. Ty byly zaměřeny na procvičení jemné a hrubé motoriky, paměť a matematické dovednosti. Postupně hledaly a vykreslovaly geometrické tvary, stavěly obrazce podle vzorů, počítaly obrázky.

Na památku si děti vyrobily zápich – ptáčka s barevným peřím. Všechny děti byly moc šikovné a pracovaly s chutí. Rozloučili jsme se sladkou odměnou, už teď se těšíme na další setkání.

Vrabčáci

Vrabčáci, vrabčáci,
jsou velicí rošťáci.

Jsou to kluci střapatí,
co se nikdy neztratí.

Ve větvích si hnízda staví,
všechny je to velmi baví.

1. setkání

Naše škola každý rok pořádá kroužek Ze školky do školy pro budoucí prvňáčky. Setkání probíhají jednou měsíčně do zápisu. Poprvé přišly děti společně se svými rodiči do školy v úterý 22. ledna.

Rodiče byli seznámeni s chodem školy a organizací zápisu. Paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková rodiče seznámila s tím, co by měly děti zvládnout pro snadný přechod ze školky do školy. Ty mezi tím plnily zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Když se děti představily, společně se naučily báseň o sněhové vločce doprovázené pohybem. Tréma opadla a s chutí se pustily do práce.
Matematické dovednosti a postřeh procvičovaly na vyhledávání a určování počtu. Rozvoj jemné a hrubé motoriky si trénovaly provlékáním provázku dírkami na rukavici a skládáním papírového sněhuláka.
Cílem kroužku je, aby se děti seznámily s prostředím školy a vyzkoušely si, jaké to bude, až budou opravdovými školáky.

V únoru se těšíme na další setkání.