3. setkání

V úterý 19. března přišli do naší školy budoucí prvňáčci na poslední setkání před jejich výjimečným dnem – zápisem do první třídy. Celé odpoledne se neslo v duchu blížícího se jara, o kterém se děti naučily básničku. Doprovodily ji také pohybem. Další úkoly byly zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, pozornosti, vyjadřovacích schopností a matematických dovedností. Na pracovních listech děti určovaly počet předmětů, dominové karty doplňovaly správným počtem teček. Hledaly stejný tvar písmen. Jedním tahem obkreslovaly obrys tulipánu. Pozornost, přesnost a představivost si vyzkoušely při dokreslování různých tvarů. Na závěr na ně čekal zajíc Březňák, kterému bavlnkou zdobily bříško a dokreslovaly obličej. Mezitím, co předškoláčci pilně pracovali, věnovala se jejich rodičům paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková. Informovala je především o zápisu do první třídy, který proběhne 16. dubna. Nastínila také další pokračování kroužku Předškoláček po zápisu. Všechny děti pracovaly s chutí a elánem, odpoledne rychle uběhlo. A nezbývá, než říci brzy na viděnou u zápisu.

2. setkání

V úterý 19. 2. jsme letos podruhé přivítali budoucí prvňáčky. Tématem druhého setkání byli ptáčci. Nejprve se děti naučily básničku o šikovných vrabcích a poté se už vrhly na plnění připravených úkolů. Ty byly zaměřeny na procvičení jemné a hrubé motoriky, paměť a matematické dovednosti. Postupně hledaly a vykreslovaly geometrické tvary, stavěly obrazce podle vzorů, počítaly obrázky.

Na památku si děti vyrobily zápich – ptáčka s barevným peřím. Všechny děti byly moc šikovné a pracovaly s chutí. Rozloučili jsme se sladkou odměnou, už teď se těšíme na další setkání.

Vrabčáci

Vrabčáci, vrabčáci,
jsou velicí rošťáci.

Jsou to kluci střapatí,
co se nikdy neztratí.

Ve větvích si hnízda staví,
všechny je to velmi baví.

1. setkání

Naše škola každý rok pořádá kroužek Ze školky do školy pro budoucí prvňáčky. Setkání probíhají jednou měsíčně do zápisu. Poprvé přišly děti společně se svými rodiči do školy v úterý 22. ledna.

Rodiče byli seznámeni s chodem školy a organizací zápisu. Paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková rodiče seznámila s tím, co by měly děti zvládnout pro snadný přechod ze školky do školy. Ty mezi tím plnily zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Když se děti představily, společně se naučily báseň o sněhové vločce doprovázené pohybem. Tréma opadla a s chutí se pustily do práce.
Matematické dovednosti a postřeh procvičovaly na vyhledávání a určování počtu. Rozvoj jemné a hrubé motoriky si trénovaly provlékáním provázku dírkami na rukavici a skládáním papírového sněhuláka.
Cílem kroužku je, aby se děti seznámily s prostředím školy a vyzkoušely si, jaké to bude, až budou opravdovými školáky.

V únoru se těšíme na další setkání.