V průběhu prvního týdne měsíce února si zájemci ze žáků 2. stupně vyzkoušeli v hodinách anglického jazyka jednu část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Byl to poslech, na který navazovaly různé úkoly. Každý, kdo chtěl, si mohl otestovat, jak zvládne poslech textu anglické písně, nakolik mu porozumí. Už v průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe poznával, jestli mu jde vše lehce, či nikoli.
Zájemci poté postoupili do druhého kola. Někteří se této možnosti vzdali, protože mluvit před publikem a ještě navíc cizím jazykem, není lehké.

Na úvod druhé – konverzační disciplíny se všichni žáci představili, pověděli několik základních informací o sobě, své rodině, svých zájmech atd. Poté se rozpovídali na téma, které si vylosovali z předem známého seznamu. Před samotným vystoupením měli všichni žáci dostatek času na přípravu, mohli si napsat základní myšlenky, o kterých budou hovořit. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata jednodušší např. jídlo, oblečení, volný čas. U starších žáků to byla složitější témata jako například zdraví nebo úplně nejtěžší – moderní technologie. Hodnocena byla slovní zásoba, délka projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek. A jak všechno dopadlo?

Výsledky mladší kategorie:

  • místo obsadila ELIŠKA B. ze 6. A
  • na 2. místě se umístil MATĚJ P. také ze 6. A

Výsledky starší kategorie:

  • o 1. místo se dělí ONDŘEJ A. a PETR Č., oba z 8. B

učitelky AJ