V pátek 14. prosince navštívily deváté ročníky ivančické gymnázium. Nejprve byli žáci rozděleni do dvou skupin. Každé skupinky se ujali dva „maturanti“, kteří nám celou školu velmi důkladně ukázali. Prošli jsme si učebny, v nichž právě probíhala výuka. A také třídy, kde si naši žáci mohli zkusit různé pokusy. Prohlédli jsme si i obě tělocvičny i jídelnu. Seznámili jsme se s různými akcemi, plány, exkurzemi i kroužky, kterými studenti během čtyřletého studia procházejí. Při exkurzi jsme potkali bývalé žáky naší školy. Všichni se velmi mile usmívali a dávali budoucím studentům nejrůznější rady.  Nejhezčí reakci nám sdělil Jirka Schlosser, který řekl – cituji- „Všichni učitelé na ZŠ Menšíka nás na studium na gymnáziu velmi dobře připravili.“