V rámci hodin občanské výchovy a pracovních činností jsme se s žáky vypravili do muzea v Ivančicích na výstavu s názvem „Technické hračky 1880 – 1980“. Edukační program pro žáky druhého stupně se jmenoval Hravá mechanika a měl žákům ukázat, že technické hračky umí děti nejen bavit, ale také poučit. Hračky tak byly v rámci tohoto programu použity pro opakování Newtonových pohybových zákonů. Cílem bylo přiblížit fyzikální zákony prostřednictvím situací ze života žáků, což umožnilo jejich lepší pochopení.

Nejprve žáci dostali prostor pro prohlédnutí všech vystavených exponátů a poté se rozdělili na skupiny po 4-5 žácích. Každá skupina dostala desky s pracovními listy a jejich práce mohla začít. Po expozici byly rozmístěny tři Newtonovy pohybové zákony – zákon setrvačnosti, síly a akce a reakce. Žáci měli dle barvy své skupiny příslušný zákon najít a pokusit se jej vysvětlit svými vlastními slovy. Měli se tak přenést do role učitele a co nejjednodušším způsobem daný zákon vysvětlit ostatním spolužákům. Další dva úkoly se pak týkaly samotných exponátů, kdy žáci měli prokázat uplatnění daného zákona ve vztahu k určité hračce. Nakonec si pak směli z expozice některé hračky půjčit, aby mohli tyto zákony předvést ostatním.

V další části je pak pedagožka vyzvala k vysvětlení zákonů ostatním a také k názorným ukázkám. Nakonec pak sami vymýšleli příběh o velbloudovi, do kterého měli zakomponovat všechny naučené zákony. V posledním úkolu se naplno projevila jejich kreativita a příběhy opravdu stály za to. Výstava byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá a poučná a věřím, že v Newtonových pohybových zákonech nadále tápat nebudou.