Stejně jako příroda i my jsme si hráli na malíře a do barev v odstínech oranžové, červené nebo hnědé jsme vyzdobili naše třídy. V rámci projektového týdne Barevný podzim, který probíhal od 5. do 9. listopadu na 1. stupni, jsme se na podzim zaměřili ve všech předmětech.

Vydali jsme se i podzimní přírodu prozkoumat. Z přírodních materiálů jsme na vycházce poskládali krásné podzimní mandaly a postavili domečky pro skřítky.  V hodinách českého jazyka děti tvořily básničky s podzimní tématikou. Který drak vyletěl nejvýš, děti zjišťovaly v matematice. Ve skupinkách se žáci zamýšleli a sestavovali myšlenkové mapy. Anglická písnička Autumn procvičila paměť žáků.

Všechny tyto činnosti nás příjemně naladily a barevně rozzářily naši školu.