Dne 2. a 3. listopadu proběhl na naší škole den otevřených dveří. Všechny návštěvníky provázeli žáci osmých a devátých ročníků. Příjemní hostitelé se ujali každého příchozího, ať už rodiče, budoucího nebo bývalého žáka. Otevřeny byli všechny třídy i odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky, dějepisu a zeměpisu, které jsou vybaveny nejmodernější multimediální technikou. Návštěvníci se mohli seznámit s některými didaktickými pomůckami, které používáme při výuce.

Do budovy prvního stupně a školní družiny zavítali i malí předškoláčci, aby se mohli podívat, jak vypadá vyučování i prostory školy. Čekal na ně pestrý program. Ve školní družině byly pro malé návštěvníky připraveny jak pohybové hry i tvořivé dílny. V dílnách si každý mohl vytvořit výrobek jako památku na tento den. Následně se předškoláčci přesunuli do první třídy, kde mohli pozorovat výuku, která je čeká příští rok, a mohli se letošních prvňáčků zeptat na otázky, které je zajímaly. V počítačové učebně si vyzkoušeli interaktivní tabuli, na které byla připravena hra, procvičující postřeh budoucích prvňáků. Rodičům se průvodci snažili odpovědět na všechny otázky týkající se výuky a chodu školu.

V počítačové učebně druhého stupně byla připravena videoprezentace školy, praktické ukázali programového vybavení školy. Všechny programy si mohli rodiče vyzkoušet. V celé škole bylo možné potkávat mnohé rodiče, kteří se přišli podívat na výkony svých dětí ve výuce. Rodiče mohli navštívit jednotlivé vyučovací hodiny a vidět tak spolupráci učitele a žáků.

Na všechny čekalo malé občerstvení připravené vyučujícími a asistenty školy. Na závěr prohlídky obdržel každý host informační letáček se shrnutím všech informací o škole a na památku nálepku s logem ZŠ Vladimíra Menšíka. Pro malé návštěvníky byl připraven dáreček – sladkost a usměvavý nafukovací balónek.

Ani v sobotu nezůstala škola prázdná, v odborných učebnách byla připravena ukázka pomůcek, pedagogové odpovídali na dotazy rodičů. K vidění byly i  další pomůcky, učebnice, encyklopedie, interaktivní programy, kterými zpestřují výuku ve všech předmětech. Navíc se všichni návštěvníci mohli zapojit do výroby dekorací na našich tvořivých dílnách, které připravili naši vyučující se svými žáky. Zde si mohli vyrobit například lapač snů, látkové srdce, dekorativní svícen či kuchyňskou chňapku apod., které si mohli odnést na památku.

Po celé dva dny měli průvodci a průvodkyně plné ruce práce, zaslouží si uznání, neboť všechno zvládli na jedničku. Pochválit je potřeba všechny, co se na společné akci podíleli, vyučující i žáci udělali pro tento den vše, co bylo v jejich silách. Všichni chtěli ukázat svou školu bývalým, současným i budoucím generacím. Věřím, že se společné dílo podařilo.

pedagogové ZŠ V. Menšíka