Ve středu 8. září se do všech koutů v České republice, a to včetně Ivančic, rozlétly Světlušky. Konal se totiž již osmý ročník celonárodní charitativní sbírky DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY, pořádané Nadačním fondem Českého rozhlasu. A tak bylo možno zastihnout i osmnáct světlušek z osmých a devátých ročníků naší školy. V kostýmu broučka nabízeli kolemjdoucím speciální placku „Svítíš?“, přívěsek a náramek se Světluškou za symbolické ceny. Lidé, kteří si některý z předmětů zakoupili, přispěli na konkrétní a přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým. Pro děti byl na Palackého náměstí připraven stánek, kde si mohly vyzkoušet, jak těžké je zvládnout bez pomoci zraku běžné úkony, jako například nalít vodu do kelímku, rozpoznat různé tvary a mnoho dalších.

Velké poděkování patří těmto „světluškám“:

Evě Kolkopové, Renči Řezáčové, Gabči Černé, Vojtovi Novákovi aVojtovi Koláčkovi ze třídy 9.B
Lence Jahodové, Karolíně Pořízkové, Terce Čupíkové, Lucce Řezáčové a Silvě Těšíkové ze třídy 9.A
Lucce Klikové, Monči Jonášové, Nikči Lukešové, Jardovi Veselému, Honzovi Vošickému, Laďovi Dočkalovi, Nikči Albrechtové a Lindě Zouharové ze třídy 8.A

M. Šiplová