Celá republika slavila, ani my jsme nezůstali pozadu, od 24. října probíhaly na naší Základní škole Vladimíra Menšíka v Ivančicích projektové hodiny. Ve středu přišli uvést oslavy do výuky žáci 9. tříd – připravili si naučné prezentace o vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků a seznámili s nimi mladší spolužáky od 5. do 9. ročníku. Poté v kině zhlédli dokumentární film TGM osvoboditel. Chodbu vyzdobil plakát ke vzniku ČSR a na téma portrét TGM vzniklo mnoho vyobrazení T. G. Masaryka, ukázalo se, že máme mezi žáky mnoho výtvarných talentů. Projekt vyvrcholil v pátek 26. října, kdy si celé dopoledne různými aktivitami a praktickými činnostmi žáci připomínali vznik samostatného státu. Historické dílny zaměřené na různé oblasti prvorepublikového života zaujaly, v mnoha stanovištích ve třídách a počítačové učebně zažili žáci Život za 1. republiky (sport, kultura, móda), všechny informace si upevnili v paměťové mapě historie ČSR, zjistili podrobnosti o státních symbolech, vypočítali, jaké ceny a platy měli lidé za 1. republiky, zasoutěžili si v kvízech, vyluštili křížovky, připomněli si významné osobnosti ČSR a zopakovali jména všech našich prezidentů, nakonec vytvořili přání naší zemi. Součástí celých oslav byla akce Staleté kořeny, kde ve dvou aktivitách žáci poznávali duchovní a kulturní dědictví našeho národa. Na závěr projektového dne nejstarší žáci školy zasadili v parku Réna památnou lípu. Všichni se zapojili, popřáli naší zemi vše nejlepší a pomohli tak úspěšně oslavit stoleté výročí naší vlasti.