Ve čtvrtek 25. 10. jsme se vypravili se žáky 6. A a 6. B do Planetária Brno prozkoumat zemské klima – komplikovaný systém ovlivňující všechny živé organismy. Podívali jsme se na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž je Země v pohybu.  Moderátor nám ukázal i základní pohyby naší planety: střídání dne a noci, ročních období. Vysvětlil, proč Měsíc mění fáze. V představení Země v pohybu jsme se názorně seznámili i s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.


25. říjen jsme strávili badatelskou formou, odjeli jsme do Anthroposu, kde jsme si upevnili svoje vědomosti o historii pravěku. Načerpali jsme i nové poznatky, které jsme pak využili ve zpracování pracovního listu. Dozvěděli jsme se, že i v teoriích pravěku jsou stálé nové a nové novinky a výklady pravěku se stále vyvíjejí. Prohlédli jsme si celý objekt, vyslechli zajímavý výklad a měli to štěstí, že jsme pavilon měli dočasně sami pro sebe, a proto vůbec nevadilo polohlasné povídání při vyplňování pracovního listu. Žáci zapisovali své postřehy a informace, které získali cestou kolem mnoha pramenů hmotných. Vitríny plné industrií – např. pěstních klínů, sekáčů, čepelí, ale i lebek, venuší, několik ukázkových dioramat (modelů, které navozují dojem skutečnosti), rozměrné nástěnné malby a také mnoho jiných exponátů, to vše přiblížilo dnešní nové generaci život lidí v paleolitu – starší době kamenné. Bylo to zajímavé, poučné a zábavné.