Týden od 15. 10. – 19. 10. byl na prvním stupni věnovaný projektu s názvem Ivančice, město kde žiji. Žáci čtvrtých a pátých tříd nejprve v hodinách informatiky shromažďovali informace o známých i méně známých rodácích a významných místech Ivančic a blízkého okolí. Z těchto materiálů sestavili v hodinách českého jazyka prezentace. Ve výtvarné výchově nakreslili portréty. Vše potom představili spolužákům z nižších ročníků.

Mladší spolužáci také nezaháleli. Třeťáci vytvořili myšlenkové mapy zaměřené na významné budovy, osobnosti a zajímavosti. S ivančickými pověstmi je seznámila paní knihovnice v městské knihovně. Žáci druhé třídy se zatajeným dechem poslouchali pověsti o Ivančicích a plni dojmů k nim nakreslili ilustrace.

Poté co jsme si o nejznámějších ivančických památkách vyhledali informace a seznámili se s nimi, vydali jsme se do ulic. Všichni už teď víme, kde se narodil Vladimír Menšík nebo Alfons Mucha.

 Co říci závěrem? Opět se ukázalo, jak zvídavé máme děti. S nadšením vyhledávali informace a spolupracovali ve skupinách a dokázali prezentovat svoji práci spolužákům.