V pondělí 22. října se všichni žáci naší školy od 4. do 9. ročníku zúčastnili v rámci výuky cizím jazykům již tradičně anglicko-českých divadelních představení – 4. až 6. třída pohádky Kocour v botách a 7. – 9. třída představení Peter Black 3. Obě představení byla zinscenována Divadelním centrem ze Zlína – profesionálním nestátním divadlem s dlouholetou tradicí.

Představení pro mladší žáky bylo zpracováním klasické pohádky, která byla nejen vtipná, ale obsahovala také edukační a výchovné prvky. Žáci se tudíž pobavili, ale také nenásilně naučili nová slovíčka a fráze k danému tématu. Na představení byli všichni již předem připraveni z hodin anglického jazyka, kde plnili úkoly a poslouchali poslechy a písně k pohádce. Děti z 1. stupně pak svoje zážitky z představení po návratu do školy zaznamenaly do sešitů a nezapomněly přidat pěkný obrázek.

Příběh pro starší žáky navazoval volně na loňský díl Peter Black 2, který končil tím, že se Peter při hledání zaměstnání zamiloval do Emily. Peter je s Emily stále šťasten a navíc zdědí po svém strýci obrovský dům. Nesmí ho ale prodat, musí ho užívat v zájmu ostatních lidí. Nejprve je zoufalý, neboť nemá žádné peníze na rekonstrukci, ale sám dům mu nabídne milá překvapení – v okapu najde perlový náhrdelník, za kotlem stříbrný příbor atd. Může se tedy směle vrhnout do oprav.
V úvodu byli žáci česky seznámeni s dějem a postavami a také jim byla vysvětlena složitější pasáž ohledně dědického řízení. Ve zbytku představení si pak zopakovali slovní zásobu a běžné fráze. Všichni se shodli, že divadlu dobře rozuměli a výslovnost herců byla vynikající.