Ve středu 10. října se žáci 8. a 9. ročníku účastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědný klokan je mladší bratříček soutěže Matematický klokan. Na žáky čekalo 24 testových otázek rozdělených podle náročnosti do 3 skupin po 3, 4 a 5 bodech. Soutěž si klade za cíl objevovat v žácích talenty a prohlubovat zájem o přírodovědné předměty. Přírodovědný klokan je určen v kategorii Kadet žákům 8. a 9. tříd, kategorie Junior je pro studenty středních škol. V jednotlivých úkolech si žáci ověřili znalosti, dovednosti a uvažování z matematiky, přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky.

Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli:
1. místo: Petr Čech (8. B) – 59 bodů
2. místo: Ondřej Soukop (8. B) – 53 bodů
3. místo: Miloš Psota (8. B), Bára Enžlová (9. B) a David Vácha (8. A) – 50 bodů

Všem účastníkům děkuji za účast v soutěži.

Mgr. Pavel Švehlík