Ve středu 10. října vyrazilo 9 nadšenců o přírodní vědy do ZOO Brno, která ve spolupráci se SPŠCH Brno připravila již 7. ročník soutěže s názvem Den přírodních věd v ZOO Brno. Naši školu reprezentovala 3 družstva. Na soutěžící čekalo celkem 7 stanovišť (geologie, botanika, mikrobiologie, bezobratlí, chemie, zoologie a geologie). Vždy po příchodu na každé stanoviště následoval výklad k danému tématu. O ten se postarali studenti z chemické školy. Dále následovaly otázky, na které soutěžící písemně odpovídali do pracovního listu. Po absolvování všech sedmi stanovišť odevzdali jednotlivé týmy vyplněný pracovní list a vydali se zpět do Ivančic.

A jak to celé dopadlo?
Nejúspěšnějším družstvem naší školy bylo družstvo ve složení Adam E., Vojtěch Š. a Václav R., které se umístilo se na 49. místě z celkového počtu 84 družstev. 

Všem soutěžícím patří poděkování za účast a už teď se těšíme na příští ročník soutěže!

Zde jsou postřehy žáků:
„Na stanovištích jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, všechny témata mě bavila, ale nejvíc mikrobiologie a zoologie obratlovců“
(Michaela Tesařová)

„Soutěž se mne moc líbila, nejlepší byla botanika. Ráda bych tam příští rok znovu!“
 
(Klára Doležalová)

„Byla to zábava a ZOO se mi moc líbilo! Nejlehčí otázky byly z botaniky, nejtěžší z chemie.“
(Tereza Loucká)

„Bylo to fajn, nejlepší byla chemie.“
(Ondřej Adam)

Mgr. Pavel Švehlík