12. října 2018 ve 13 hodin byla na budově naší Základní školy Vladimíra Menšíka v Ivančicích odhalena busta našeho rodáka, umělce, slavného herce a baviče Vladimíra Menšíka. Myšlenku realizovala Památková komise města a město Ivančice spolu s paní ředitelkou Lenkou Vokurkovou a panem starostou Milanem Bučkem. Úvodního slova se ujal pan ing. Moravec, který nás seznámil s autorem busty akademickým sochařem Nikosem Armutidisem. Po krátkém kulturním programu, kterým obohatily slavnostní okamžik žákyně naší školy, s proslovem k mnoha divákům a žákům školy vystoupil pan starosta a poté paní ředitelka ZŠ. Busta byla odhalena a my jsme měli radost, že jsme se této události mohli zúčastnit na vlastní oči. Určitě si toto slavnostní odpoledne budeme pamatovat, vždyť jsme jako žáci a učitelé Základní školy Vladimíra Menšíka byli u odhalování jeho busty, a to se hned tak každému v životě nepoštěstí.