26. září každoročně oslavujeme Evropský den jazyků, který připomíná jazykovou rozmanitost našeho kontinentu. I když Evropa je světadílem malým, lze zde zaslechnout poměrně velké množství jazyků, jen úředních je jich 24. Ve škole se učíme pouze malou část, proto jsme se rozhodli podrobněji tuto jazykovou rozmanitost prozkoumat.

Už v pondělí 17. září jsme ve třídách v hodinách OSV začali s losováním a tvořením skupin, které budou jednotlivé jazyky a státy, v nichž se těmito jazyky lidé domlouvají, zpracovávat. 

Samotný projektový den proběhl ve čtvrtek 27. září na obou stupních. Na 1. stupni se žáci 3. třídy seznámili s pozdravy a barvičkami v angličtině. Čtvrťáci a páťáci zpracovávali informace o památkách, svátcích a královské rodině Velké Británie. Třída 7. A se také přesunula na 1. stupeň do kuchyňky a zhostila se úlohy kuchařů. Rozhodli se, že uvaří jídla typická pro určité evropské státy. Rozdělili se do sedmi skupin a každá připravila svoje menu – české lívance, francouzské palačinky, rakouský štrúdl, italskou pizzu, špagety a tiramisu. Na závěr si na svých dobrotách i se spolužáky z nižších tříd pochutnali.

My ostatní na 2. stupni jsme se zaměřili nejenom na rozdíly mezi řečmi, ale také na podrobnější informace o státech Evropy a jejich obyvatelích. K překladům a vyhledávání zajímavostí jsme využívali webové stránky a různé překladače, shromažďovali obrázky, pohlednice a fotografie. Děti zjistily, že dokážou bez větších problémů spolupracovat a pokud si pomáhají jako tým, o případné problémy se podělí. Díky tomu vzniklo mnoho zajímavých projektů, které budou k vidění na chodbách nebo třídách obou školních budov.

Jana Kračmarová