Ve dnech 13. a 14. 9. se také naše třída vypravila na adaptační pobyt. Tentokrát jsme zvolili Újezd u Rosic a kemp Basketbalka. Již samotná cesta pro nás byla zážitkem, ale nakonec jsme se na určené místo dopravili. Po ubytování do chatek jsme se vrhli na program, který byl v osmé třídě zaměřen především na komunikaci v kolektivu, která je nezbytně důležitá. Žáci se učili si navzájem naslouchat a společně přispívat k řešení zadaných úkolů. Všechny zadané úkoly se jim podařilo splnit na výbornou a ještě se přitom dozvěděli něco o sobě. Nechybělo také sportovní vyžití, kdy jsme si na hřišti zahráli fotbal či basketbal. Myslím si, že i v osmé třídě byl pro naši třídu adaptační pobyt velmi přínosný a pořádně jsme si ho společně užili.