Třída 8. B měla adaptační program formou dvou dopoledních bloků ve SVČ Ivančice. Cílem programu bylo naladit se po prázdninách na nový školní rok, naučit se vzájemné spolupráci a komunikaci v třídním kolektivu.

Na začátek našeho programu jsme hráli hry Veselý Vašek a Běhavá Helena. Poté následovala všemi velmi oblíbená hra Sloupy. Zahráli jsme si také na detektivy při hře Big Boss. Svoji logiku procvičili při skládání tangramů. Program 1. dne jsme zakončili hrou Živé pexeso
u této hry jsme se moc moc pobavili!

Druhý den našeho programu jsme zahájili hrami Kámen, nůžky, papír a Aljašský baseball. Zajímavá byla také hra, spočívající ve zprostředkování nakresleného obrázku spolužákovi překreslujícímu obrázek. Opět nechyběla populární hra Sloupy.

Při nejrůznějších hrách jsme se všichni nasmáli a naladili na nový školní rok, který máme před sebou. Už teď se těšíme na další společné akce!

Mgr. Pavel Švehlík