Naše třída 6. A navázala na bývalou 5. A a přidali se k nám spolužáci z okolních škol – Němčic a Nové Vsi. Právě proto jsme se společně vypravili do Čučic na adaptační pobyt organizovaný SVČ Ivančice. Naše společné chvíle měly pomoci vzájemnému seznamování a utváření nového třídního kolektivu.

Vyrazili jsme ve čtvrtek 6. září na dvoudenní pobyt. Sraz byl na autobusovém nádraží, kde na nás čekal Bububus a odvezl nás na místo určení. Cesta proběhla hladce a hned po ní následovalo ubytování v budově bývalé fary uprostřed prosluněné zahrady. Seznamovacími aktivitami začal program plný her a zábavných aktivit. Při něm se děti dovídaly spoustu informací o svých spolužácích i sami o sobě a nenásilně navazovaly a prohlubovaly vzájemné vztahy. Zajímavý program pro ně připravili pedagogové SVČ Simona a Ota. Výborné jídlo i krásné počasí způsobily, že se nám v pátek ani moc nechtělo domů.

 Jana Kračmarová

 

Na adaptačním pobytu jsem se skamarádil s ostatními kluky. Všechny hry a aktivity se mi líbily. Třeba minové pole, zachraň vejce nebo čarodějnice, trpaslíci a obři. Byl to zážitek na celý život.

Lukáš L.

Adapťák nás mega sblížil. Namáhavá byla aktivita s lístečkama, zábavné bylo hledání detailů. Chci jet i příští rok. 

 Kristýnka V.

Byly tam strašně super hry, dobře tam vařili. Seznámila jsem se s celou třídou, hodně jsme si pomáhali. A i když jsem nebyla občas v týmu, ve kterém bych chtěla být, tak jsem se vždy snažila co nejvíce pomoct. Mně se líbila hra, jak jsme hledali detaily, ale bylo to těžké v tom, že byla tma.

 Nelča Z.

Adaptační program se mi líbil. Hráli jsme hry, v noci jsme spali. Seznámili jsme se. Klidně bych tam zůstal déle. 

Matěj P.

Na adapťáku se mi líbilo. Zdálo se mi, že jsme dobrý kolektiv. S holkama na pokoji byla velká sranda, pořád jsme se smály. 

Ester D.