Dva měsíce letních prázdnin skončily a opět nastal čas povinností – všechny děti školou povinné zasedly do školních lavic. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 na ZŠ Vladimíra Menšíka proběhlo v pondělí 3. září již tradičně na nádvoří ivančické radnice. I když nám počasí letos moc nepřálo, přece jen se nakonec umoudřilo a v 9 hodin, kdy se zde sešli nejen žáci a jejich učitelé, ale i rodiče a příbuzní školáků, na nás vykouklo i sluníčko.
Slavnostního zahájení se ujaly žákyně 3., 4. a 5. třídy, které všem přítomným zazpívaly i zarecitovaly. Poté paní ředitelka Lenka Vokurková všechny přítomné přivítala a vyzvala pana starostu Milana Bučka, aby i on řekl dětem pár hřejivých slov. Následoval projev paní ředitelky, která popřála dětem úspěšný školní rok a připomněla vše, co se stihlo ve škole za prázdniny zvelebit. Žáci 2. stupně mají nové lavice a židličky, novou vstupní bránu, žáci 1. stupně venkovní žaluzie, školní kuchyňka prošla celkovou rekonstrukcí a celá budova je nově vymalovaná. Třídu pro prvňáčky nově ozdobil obrázek Maxipsa Fíka a Áji a tento motiv je symbolem celé třídy.
V tomto školním roce bude navštěvovat ZŠ Vladimíra Menšíka 370 žáků (na I. stupni 153 žáků, na II. stupni 217 žáků), kteří jsou rozděleni do 17 tříd. Kromě ivančických dětí dojíždějí do naší školy také žáci z Moravských a Nových Bránic, Dolních Kounic,  Pravlova, Nové Vsi, Ketkovic, Mohelna, Neslovic, Kratochvilky, Zastávky, Zbýšova a Vémyslic a Říčan u Brna. Školní družina nabízí ve 3 odděleních aktivity celkem 90 žákům z 1. – 5. ročníku. Ve škole působí 26 pedagogů (na 1. stupni 10 učitelek, na 2. stupni 13 vyučujících), 3 vychovatelky školní družiny, 8 asistentek pedagogů a 5 hospodářsko-technických pracovníků.
Po přivítání nových pedagogických pracovníků paní zástupkyně Jitka Štorková představila žáky první třídy, kterých je v letošním školním roce 20. Každý prvňáček, kterého vyzvala na pódium, kde na něj čekaly paní učitelka Blanka Valnohová s paní ředitelkou, byl obdarován tričkem, kornoutkem s bonbony, balónkem a dárečkem z rukou deváťáků. Od pana starosty malí žáčci obdrželi přívěsek na klíče. Maminky dostaly růži jako poděkování za to, že škole svěřily své dítě. Poté všichni prvňáčci odešli do své krásně vyzdobené třídy. Slavnostněji prožívali první zářijové dopoledne i šesťáci. Do dvou šestých tříd nastoupilo 58 žáků, kteří byli slavnostně dekorováni stužkou s nápisem „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok.”

Na závěr popřála paní ředitelka školákům úspěšný start do nového školního roku, rodičům pevné nervy a se všemi přítomnými se rozloučila slovy: „Školní výsledky jsou sice důležité, ale mnohem důležitější je štěstí a spokojenost dětí.“

 Lenka Vokurková