28. a 29. červen 2018 znamenal pro žáky 9. ročníku konec povinné školní docházky, konec dnů na Základní škole Vladimíra Menšíka, konec jedné velké životní etapy. Nebyl to pro žáky pouze obyčejný školní den, ale byl pro ně velmi speciální, dlouho očekávaný, významný. Dojali je malí prvňáčci, kteří přišli zarecitovat a oplatit jim to, jak je v září 2017 přátelsky vítali na naší škole. Mnozí žáci si tak uvědomili, že sami budou brzo také prvňáky na středních školách. Zavzpomínali na společné chvíle ve škole. S žáky se přišla rozloučit paní ředitelka Lenka Vokurková, paní zástupkyně Jitka Štorková a třídní učitelky 9. A Renata Blažková a 9. B Jana Kračmarová, které postupně k žákům promlouvaly.
V tento slavnostní okamžik se vyhlašoval i vítěz celoškolní soutěže O Menšíkův úsměv, ve které hlasují všichni žáci a pedagogové školy a oceňují ty, kteří v jejich očích něco dokázali, kterých si váží. Vítězem se ve školním roce 2017/2018 stal Vítek Pokorný z 9. B. Byl obdarován keramickým obrazem Vladimíra Menšíka. Zvláštní ocenění ZŠ V. Menšíka obdržel za vzornou reprezentaci školy ve sportu také Tadeáš Brázda z 9. B. Společně s Adélou Klapalovou z 9. A dostali pochvalu ředitelky školy.
Absolventi v upomínku na školní léta obdrželi pamětní listy a jako poděkování předali kytičky paní ředitelce a paní zástupkyni. Následovaly společné fotografie, také poslední, a poté už první kroky do dalšího života.

Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí!