V červnu se sedmé, osmé a 9. A třídy vypravily na dějepisnou exkurzi na BVV v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. Program celé akce byl velmi pestrý a na své si přišel opravdu každý. Po příjezdu jsme se vydali do tzv. Relax zóny, kdy si žáci mohli vyzkoušet různorodé sportovní aktivity a seznámit se s historií sportů. K dispozici bylo hřiště na volejbal, basketbal, badminton, tenis, hokej, ale také lezecká stěna, gymnastické náčiní, historická kola a další. Poté jsme se vypravili do moderně pojaté části výstavy, kde se nacházela zajímavá architektura a objekty z technického muzea. Součástí bylo také zrcadlové bludiště, které jsme si se zájmem prošli. V rámci této moderní části výstavy si žáci také mohli udělat tzv. „test DNA“, který jim po vyhodnocení přiřadil předměty z této výstavy, které odpovídaly žákově osobnosti. V poslední části výstavy jsme se seznámili s historií cestování a také s historickými způsoby komunikace, které si žáci nadšeně vyzkoušeli. Zájemci pak zhlédli divadlo vědy, které prezentovalo zajímavost chemických pokusů a všeobecně chemie jako vědy. K dispozici bylo také bohaté občerstvení, kde bylo možné ochutnat tradiční českou kuchyni. Z výstavy jsme odjížděli plni nových dojmů a moc se nám líbila.