Tak zněl název dalšího tematického týdne, který jsme v těchto dnech prožili ve školní družině. Počasí našim jarním procházkám přálo, a tak jsme v týdnu od 21. do 25. května postupně navštívili různé přírodní lokality – pole, louku, les i park.

Děti si jako vždy nejprve utvořily soutěžní skupinky. Bojovala proti sobě družstva Přírodovědců, Háďat, Rysů, Srneček a Zajíčků. Každý den jsme prozkoumávali jeden z ekosystémů naší přírody – pole, les, zahradu, louku, řeku. Nejprve jsme si o daném prostředí povídali, pátrali v encyklopediích a knihách o přírodě, a po té čekalo na soutěžící několik úkolů, které prověřily nejen jejich znalosti, ale také dovednost a fyzičku.

Cestou na Malovansko měly děti za úkol napsat názvy rostlin, které po cestě viděly. V parku Réna čekaly na soutěžící v trávě hříbky a jejich sběr. Také zde poznávali jehličnaté a listnaté stromy, kvetoucí rostliny. Na cestě kolem řeky Jihlavy pozorovali a poznávali mladí přírodovědci různé vodní živočichy.

Mezi další aktivity, za které dostávaly družstva body v podobě lesních zvířátek, patřily různé doplňovačky, bludiště, puzzle.

A komu se vedlo nejlépe?

Nejvíce přírodovědných znalostí předvedli malí Rysové, které vedla Kamilka Trumhová z 1. třídy. Odměnou jim nebyly jistě jen dárečky a sladkosti, ale i spousta nových poznatků, které mohou uplatnit v hodinách prvouky, přírodopisu či v běžném životě.

„Toulky přírodou“ skončili a my se těšíme na poslední letošní soutěžení – Barevný týden.