V pátek 11. 5. se třída  5. A společně se 4. třídou vydala na školní výlet do Znojma a do Rakouska. Ve Znojmě jsme se seznámili s historickým centrem.  Dozvěděli  jsme se o osobnosti Prokopa Diviše, českého kněze a přírodovědce, jenž vynalezl bleskosvod.  Dále jsme pokračovali na vyhlídku. Zážitkem byla prohlídka tamního podzemí, kde si žáci vyzkoušeli  labyrint a potmě měli najít východ ven. Podařilo se!  V podzemí nikdo nezůstal. Po krátkém rozchodu  ve městě jsme nasedli do autobusu a těšili na Maissau. Zde jsme prošli  štolu, ve které se nachází největší volné ametystové žíly na světě. Následně každý žák dostal kyblík s nářadím a šel „kutat“ do rýžoviště. Motivace byla veliká, protože každý si chtěl domů odnést nějaký vlastní „úlovek.“  Nakonec  si všichni  našli svůj ametyst a mohli spokojeně nasednout do autobusu a vydat se na zpáteční cestu. Výlet se opravdu vydařil!