Jarní měsíce patří mezi ty nejkrásnější v roce. Je to nejen kvůli záplavě květů, které nás svou vůní a nádherou neustále překvapují, ale také novým zrozením, které období jara provází. Většina mláďátek se rodí právě v pozdním jaře a tak jsme si ve školní družině o zvířátkách domácích i volně žijících uspořádali malou besedu. A abychom si připomněli i zvířátka pohádková, proběhl u nás další z tematických týdnů, tentokrát nazvaný „Za zvířátky do pohádky!“.

Soutěžní klání probíhalo mezi Zajíci, Krtečky, Pandami, Štěňátky a Koťátky. Pro všechna družstva bylo každý den připraveno několik vědomostních a sportovních aktivit, za které dostávali body v podobě psích tlapek. Malí soutěžící si vyzkoušeli poskládat pohádkové puzzle, složit zvířátka z polovin obrázků, posbírat na čas logo své skupiny nebo doplnit chybějící obrázky či přísloví. V parku na Réně si děti nasbíraly nejrůznější přírodniny, ze kterých skládaly prapodivná zvířata. Znalost pohádek prokázaly, když měly za úkol napsat co nejvíc názvů pohádek, kde je hlavním hrdinou nějaké zvířátko.

Všechna družstva se svých úkolů zhostila s nadšením a touhou zvítězit. To se nakonec podařilo skupince Zajíců, která obdržela neuvěřitelných dvacet čtyři tlapek z celkových pětadvaceti. Odměnou jim bylo plyšové zvířátko a sladkosti. I ostatní soutěžící byli odměněni drobnými cenami.

M. Sojková