V úterý 3. dubna vyrazily šesté třídy na školu v přírodě. Našim cílem bylo Hipocentrum v Koryčanech.
Po příjezdu se nás ujali hlavní ošetřovatelé koní Fred a Lída. Prošli jsme si celé centrum a zhlédli živou drezuru koně, včetně podrobného popisu stavby jeho těla. Po obědě a poledním klidu proběhla výuka lasování. Následovala vycházka do přírody, kde jsme plnili různé úkoly na téma les. Večer jsme hráli míčové a společenské hry.
Další den nás čekala prohlídka stájí a výuka v environmentální učebně Liberta, kde jsme poznávali faunu a floru místního ekosystému. Výuku jsme zakončili výrobou plakátů z nalezených přírodnin. Odpoledne jsme navštívili městečko Koryčany a místní zámek s rozlehlým parkem.
Čtvrteční dopoledne jsme začali odléváním zvířecích stop. V environmentální učebně jsme pozorovali dalekohledem ptáky a bezobratlé živočichy. Odpoledne jsme na osadě Liberta rozdělali oheň a zkusili si základy kovbojského umění – házení sekerou, noži a střílení z luku. Večer pro nás učitelé uspořádali soutěž z oblasti filmové hudby.
Poslední dopoledne jsme se všichni sešli v jídelně, kde proběhlo zhodnocení akce, rozdání cen a rozloučení s Fredem a Lídou.
„Líbilo se nám, že jsme tu byli společně s 6.A, prohlídky stájí, střílení z luku, házení sekerou a noži, Fredovo výroba různých věcí z kůže, vycházky a různé aktivity.“ (Nikča a Anička B.)
„Líbilo se nám, jak jsme večer hráli fotbal, Fredovy výrobky z kůže, stáje, házení sekerou a nožem.“ (Kája a Zuzka)
„Líbilo se nám, že jsme měli velký pokoj, výlety do okolí, po obědě odpolední klid, hry a dobré jídlo.“ (Barča a Sabča)
"Líbila se mi spolupráce, přátelství. Všichni se snažili. Mám vás rád." (Štěpán)
"Líbila se mi spolupráce, výlety a Fredyho hlášky." (Karin, Vanesa)
"Líbila se nám Fredova dílna a hezké výrobky z kůže." (Jarda, Lukáš)
"Líbilo se nám střílení z luku a házení sekerou." (Šimon,Matyáš, Adam, Anetka)
"Hlavně, že nebyla nuda." (Denis, Honza)