Stejně jako minulých letech i letos jsme vyrazili reprezentovat naši školu na regionální přírodovědné soutěži Přírodovědné vědy hravě…, kterou pořádá ZŠ Zastávka. Letošní ročník se konala v pátek 6. 4. 2018. Soutěže se účastnilo šest škol. V této soutěži proti sobě stojí čtyřčlenná družstva z každé školy. V družstvu byl zastoupen vždy jeden žák z každého ročníku. Naši školu šli reprezentovat tito žáci: Aneta Rosa de Pauli (6.B), Terezie Sladká (7.B), David Vácha (8.A) a Vít Pokorný (9.B). Družstvo dostalo jedno společné zadání, na jehož vypracování mělo 2 hodiny. Čekalo na ně 10 úkolů z matematiky, fyziky a přírodopisu. Žáci mohli používat všechny dostupné pomůcky – rýsovací potřeby, tabulky, notebooky, nůžky atd. Některé byli založené na logice, jiné na představivosti a některé na všeobecných vědomostech. Naši žáci si vedli dobře a každý příklad se snažili vyřešit. Nakonec obsadili šesté místo. Moc jim všem děkuji za reprezentaci školy.

M. Lenertová